Grotenhuis Organisatieadvies BV

Specialist in innovatievraagstukken en strategische samenwerking

Strategie, Publiek-Private Samenwerking, Kennis en Innovatie, Neue Combinationen, Cross-overs, Living Labs, Ambient Intelligence, Innovatiepolitiek, Valorisatie, Grand Societal Challenges, Creatieve Steden.